วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ข้อ 2

2.นักเรียนมีหลักปฏิบัติในการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเอง และไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้อื่นและสังคม

ตอบ เมื่อเรานำข้อมูลของผู้อื่นมาไช่มำเป็นรายงานหรือรูปเล่นในการนำเสนองานควรจะบอกแหล่งที่มา ไม่ควรบอกว่ามาจากของตนเอง และไม่แอบอ้างเป็นของตนเอง

นาวสาวณัฐนิชา เลิศลักษณพันธ์ุ เลขที่ 12 ม.5/2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น